Задати питання

Звіт про якість

Телекомунікаційних послуг

Звіт про якість

До Вашого відому, пропонуємо ознайомитись з показниками якості надання телекомунікаційних послуг.

Відповідно до статей 18, 21 Закону України «Про телекомунікації», пункту 3.2 Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724 (далі – Положення), з метою забезпечення всебічного і періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами телекомунікацій, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

  • Операторам телекомунікацій оприлюднити інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому пунктом 3.3 Положення.

2014 рік

Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі Досягнутий рівень за звітний рік Запланований рівень на поточний рік
А Б 1000 2000 4000 5000
0300 Назва телекомунікаційної послуги: Доступ до Інтернет        
0301 Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості. день <1 2 <2
0302 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності). % <1 0.012 <0.01
0303 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування. % <1 0,33 0,3
0304 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування. % <1 0,99 0,9
0305 Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі. % >90 100 100
0306 Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних. % <10 2 2
0307 Відсоток успішних реєстрацій у мережі. % >90 91,8 93
0308 Відсоток відмов. % <10 8,2 8